Cubeta-d-Abrera

Actuacions per a millorar la qualitat de l’aqüífer

 

 

L’ACA i la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera impulsen actuacions per a millorar la qualitat de l’aqüífer

L’ACA i la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera impulsen actuacions per a millorar la qualitat de l’aqüífer
– S’ha signat un conveni, amb una vigència de 3 anys

-L’objectiu és determinar l’origen de l’arsènic que està present a l’aqüífer

-S’aportaran prop de 30.000 euros per dur a terme una sèrie de tasques com un mostreig exhaustiu, l’anàlisi i interpretació a través de models numèrics, entre d’altres

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao, i el president de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües Subterrànies de la Cubeta d’Abrera, Jesús Naharro, han signat avui un conveni per millorar el coneixement sobre l’estat de l’aqüífer i així preservar aquesta massa d’aigua, tal i com preveu l’actual cicle de planificació (2016-2021). L’acord s’ha presentat avui en el laboratori de l’ACA a Abrera, recentment inaugurat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i que va suposar una inversió d’1,8 milions d’euros.

L’objectiu de l’acord se centra en desenvolupar diverses accions per determinar l’origen de les concentracions d’arsènic que es detecten a la massa d’aigua número 37 (Cubeta d’Abrera). L’acord, que tindrà una vigència de tres anys, servirà per dur a terme un mostreig exhaustiu i l’anàlisi i interpretació a través de models numèrics per tal de conèixer el perquè de la presència d’arsènic a les aigües subterrànies de l’aqüífer de la Cubeta d’Abrera, i en especial a la zona sud.

Es preveu fer mostrejos, cada dos mesos i durant un període de 20 mesos, dels 14 punts de control habilitats a l’aqüífer, podent així valorar l’evolució de la concentració d’arsènic a les diferents èpoques de l’any i si estan relacionades amb possibles aportacions d’aigües més profundes o són fruit de l’activitat humana. Quan es disposi dels resultats es podran determinar les causes de la presència d’arsènic i sí aquesta és natural del medi o bé es deu a causes externes.

En total es destinaran prop de 30.000 euros (17.970 per part de l’ACA i 11.980 a càrrec de la Comunitat d’Usuaris) per desenvolupar les diferents accions encaminades a millorar i preservar l’estat d’aquest aqüífer.

L’aqüífer de la cubeta d’Abrera, amb una superfície de 22 km2, és un aqüífer al·luvial de caràcter lliure molt vinculat al riu Llobregat. La quantitat d’aigua disponible en aquesta massa d’aigua depèn del cabal del riu i, en menor mesura, de la pluviometria de la zona. Anualment, i de mitjana, s’extreuen entre 16 i 18 hm3/any, dels quals un 69% per a l’abastament urbà, un 30% per als usos industrials i també per satisfer necessitats de reg en un 1%.