Cubeta-d-Abrera

Benvinguda del president

Jesus_Navarro

Benvinguda del president

La Comunitat d’Usuaris d’Aigües Subterrànies de l’Aqüífer de la Cubeta d’Abrera (CUACAB) és una corporació de dret públic que vetlla pel bon estat del nostre aqüífer, per tal que aquest recurs tan preuat avui dia com és l’aigua sigui utilitzat de la forma més sostenible pels usuaris que en formem part.

La Comunitat es va constituir l’any 2009 davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el conformen totes aquelles persones físiques i jurídiques de l’àmbit de l’aqüífer que aprofiten les seves aigües, ja sigui per ús domèstic, industrial o agrícola.

Des de la seva constitució, la Comunitat ha tingut un paper rellevant en la defensa de l’aprofitament, aconseguint conciliar, amb esforç, el bon estat i la protecció de l’aigua, amb la satisfacció de les demandes del recurs.

Aquesta disponibilitat de cabals i la generació de riquesa que comporta no hagués estat possible sense la

 

corresponsabilitat de tots els usuaris i usuàries, i sense el compromís i la dedicació del personal de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües Subterrànies de l’Aqüífer de la Cubeta d’Abrera, sempre amatents a qualsevol anomalia detectada sobre el terreny.

Per tant, en aquest espai web donem a conèixer el treball realitzat per la CUACAB. És bo que es posi a l’abast de totes les usuàries i usuaris de l’aigua i també de totes les persones interessades. Per aquest motiu, impulsem aquest espai amb la finalitat que esdevingui una eina útil de difusió de la feina rutinària, però silent fins ara, que aquesta institució porta a terme.

Desitjo, en el meu nom i en el dels membres de la CUACAB, que aquesta pàgina resulti útil i que entre tots sapiguem donar la importància que es mereix l’aigua i els seus usos.

 

Jesús Naharro Rodríguez
President de la CUACAB / Alcalde d’Abrera