Cubeta-d-Abrera

Inici

ACTUALITAT

13 DE MAIG DE 2024. SORTIDA DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA I ENTRADA EN ESTAT D’EXCEPCIONALITAT

Publicació al DOGC de 13 de maig de 2024, de la RESOLUCIÓ de l’Agència Catalana de l’Aigua, ACC/1608/2024, de 8 de maig, per la qual es declara la sortida de l’estat d’emergència I i l’entrada en estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat. Aquesta declaració comporta una relaxació de les restriccions que teníem vigents fins a la data en emergència.

DOGC13_5_24Sortida_emergencia_entrada excepcionalitat

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT D’USUARIS D’AIGÜES DE LA CUBETA D’ABRERA

El divendres dia 15 de desembre de 2023  Es convoca als senyors usuaris a la Junta General que tindrà lloc a Abrera, a la Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1, a les 12h en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 12h 30 en segona convocatòria.

Dia: 15 de desembre de 2023

Hora:  12h (primera convocatòria) – 1h:30h (segona convocatòria)

Lloc: Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1

BOPBConv_JG15_12_2023.pdf

7 DE MARÇ DE 2023. ENTRADA EN EXCEPCIONALITAT DEL SISTEMA TER-LLOBREGAT

Es declara l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d’altres unitats d’explotació.

Entrada_Excepcionalitat_Ter_Llobregat

CAMPANYA PER CONSCIENCIAR A FER UN ÚS RACIONAL DE L’AIGUA

El nostre àmbit es troba immers en un doble estat d’alerta dels seus recursos hídrics, tant subterranis com en alta. Des de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera posem en marxa aquesta campanya amb missatges clars i dirigits a conscienciar a fer un ús racional de l’aigua.

Cal reiterar que tots els habitants i usuaris compleixin amb les limitacions i restriccions previstes en el Pla Especial de Sequera, i en qualsevol dels supòsits facin un ús el més restrictiu possible i l’estrictament necessaris d’aquest recurs.

PRINCIPALS RESTRICCIONS VIGENTS PER L’ESTAT D’ALERTA DE LA UNITAT TER-LLOBREGAT

Les principals restriccions que es preveuen en situació d’alerta són les següents:

Pots veure totes les restriccions en aquest document: PrincipalsrestriccionsestatalertaTer-Llobregat

VOLEM REITERAR QUE TOTS ELS HABITANTS I USUARIS FACIN UN ÚS EL MÉS RESTRICTIU POSSIBLE I L’ESTRICTAMENT NECESSARI DE L’AIGUA

Atenent a l’estat de sequera hídrica del nostre àmbit, des de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera volem reiterar que tots els habitants i usuaris compleixin amb les limitacions previstes en el Pla Especial de Sequera (veure el document de restriccions adjunt), i en qualsevol dels supòsits facin un ús el més restrictiu possible i l’estrictament necessari d’aquest recurs.

C_relacio_ situacio_alerta_Sistema_Ter-Llobregat

ENTRADA EN ESTAT D’ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA

Publicació al DOGC de la Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la que es declara, entre altres, l‘entrada en estat d’alerta per Sequera Hidrològica de la Unitat 09 Embassament de Darnius Boadella, 10 Embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter, 13 Embassaments del ter-Llobregat. A partir d’avui ja es troben vigents les restriccions establertes en el PES per aquestes Unitats.

DOGC_Declaracio_alerta_sistema_Ter-Llobregat

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT D’USUARIS D’AIGÜES DE LA CUBETA D’ABRERA

El divendres dia 16 de desembre de 2022  Es convoca als senyors usuaris a la Junta General que tindrà lloc a Abrera, a les 12h30 en 1ª convocatòria i a les 13h en 2ª convocatòria, i que es celebrarà a la Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1.

Dia: 16 de desembre de 2022

Hora:  12:30h (primera convocatòria) – 13:00h (segona convocatòria)

Lloc: Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1

BOPBConv_JG16_12_2022.pdf

28 de Juny de 2022 INAUGURACIÓ ESPAI “AQÜÍFER CARME-CAPELLADES” AL MUSEU MOLI PAPERER DE CAPELLADES.

Impulsat des de la JCUACC (Junta d’Usuaris de l’Aqüífer Carme Capellades), el 28 de juny es va inaugurar el nou espai audiovisual permanent al Museu Molí Paperer de Capellades, una projecció en format mapping sobre la maqueta en tres dimensions de l’interior i la superfície de l’aqüífer Carme-Capellades.  L’acte va comptar amb la participació dels alcaldes del territori, usuaris de l’àmbit de la JCUACC, representants de l’Agència Catalana de l’Aigua i d’altres Comunitats de les Conques Internes, com representants de la Cubeta d’Abrera.

05 d’abril de 2022 Participació de la CUACAB en qualitat de ponent, a la Jornada WATER TALKS.

Participació com a ponents

Participació de la CUACAB en qualitat de ponent, a la Jornada WATER TALKS, el proppassat 5 d’abril: Reptes i solucions per a la gestió i tractament d’aigües subterrànies, a la Sala d’actes de l’IDAEA-CSIC.

Veure programa

22 de març de 2022 Comunicat de Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera, amb motiu del Dia Internacional de l’Aigua 2022.

Avui dia 22 de març de 2022, la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera s’afegeix a la commemoració del Dia Internacional de l’Aigua, que aquest any porta un lema que ens és molt proper: “Aigües subterrànies: fent visible el que és invisible”, i que ens recorda i aproxima a la massa d’aigua del nostre àmbit. Comunicat CUACAB Dia Internacional de l’Aigua.

21 de gener de 2022  Agenda 2030 i el Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La CUACAB s’adhereix a l’Agenda 2030 i el Objectius de Desenvolupament Sostenible, i s’incorpora el seu logotip al nostre.

11 de novembre de 2021  Convocatòria Junta General.

Es convoca als senyors usuaris a la Junta General que tindrà lloc a Abrera, a la Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1, el proper divendres 17 de desembre de 2021, a les 12h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 13h en segona convocatòria.

Dia: 17 de desembre de 2021

Hora:  12:30h (primera convocatòria) – 13:00h (segona convocatòria)

Lloc: Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament. Plaça de la Constitució, nº1, Abrera.

Publicació BOPB JG. 17-12-2021

1 de febrer de 2021  Nova Directiva d’aigua potable del Parlament Europeu.

Aprobado el pasado 7 de octubre de 2020 por parte del Consejo de la Unión Europea (UE) el texto correspondiente a la nueva Directiva de Aguas de Consumo, que sustituirá a la vigente Directiva 98/83/CE, tan solo queda el último paso de su tramitación en el Parlamento Europeo (PE) antes de su aprobación y entrada en vigor definitiva.

Descarrega el pdf per llegir l’article sencer: articulo-tecnico-futura-directiva-aguas-consumo

El divendres dia 11 de desembre de 2020  CONVOCATÒRIA de la Junta General Ordinària publicada al BOPB, a les 12h30 en 1ª convocatòria i a les 13h en 2ª convocatòria, i que es celebrarà de forma telemàtica.

Preguem confirmeu el correu electrònic on voleu ser convocats de forma telemàtica, abans del dia 10 de desembre de 2020, al correu del Secretari mcorredor@icab.cat. Una vegada validada la petició, rebreu l’oportú enllaç per poder assistir.

Dia: 11 de desembre de 2020

Hora:  12:30h (primera convocatòria) – 13:00h (segona convocatòria)

Lloc: Per aquells usuaris que no disposin dels mitjans per fer-ho telemàticament, podran acudir a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera (Plaça de la Constitució nº1), sempre que es compleixi amb el previst en la Normativa sanitària d’aplicació.

BOPB_JG_11-12-2020_18-11-2020

ConvocatoriaJG_11-12-2020 signada Alcalde

28 de Maig de 2020  La Comissió i Tècnica i la Junta de Govern de la Cubeta d’Abrera van celebrar la seves primeres reunions telemàtiques el proppassat 28 de maig de 2020.
Donada la vigència de l’Estat d’Alarma per la pandèmia declarada pel COVID-19, el proppassat dijous 28 de maig es van celebrar de forma telemàtica les reunions de la Comissió Tècnica de la Cubeta d’Abrera.

CT_JG_telemàtica28maig2020

4 de Maig de 2020  La Cubeta assoleix la seva condició de membre de la Comissió de Dessembassament del riu Llobregat, i assisteix a la seva primera reunió el proppassat 14 de maig de 2020.
El Director de l’Agència Catalana de l’Aigua va dictar el proppassat 4 de maig de 2020, Resolució acceptant la petició de la Cubeta d’Abrera de formar part de la Comissió de Dessembassament del riu Llobregat al complir els requisits legals per assolir-ho, així com la designació dels seus representants titular i suplent.

ACA_nomenament_cd_ter_llobregat

Març de 2020 COMUNICAT OFICIAL COVID-19. Amb motiu de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat el proppassat 14 de març de 2020, del Decret nº463/2020, pel que es declara l’Estat d’Alarma, per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el President de la Junta de Govern ha acordat:

1.- Suspendre qualsevol acte o reunió durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma.

2.- Que el Departament Tècnic i Jurídic de la entitat segueixin treballant de forma telemàtica per la nostra entitat.”

Descarrega Pdf Comunicat COVID-19

6 de març de 2020 La CUACAB va participar en la Reunió General Tècnica organitzada per la CUADLL el proppassat 6 de març de 2020.
El President de la Junta de Govern, el Sr. Joan Arévalo (Comunitat Minera Olesana), va representar a l’entitat en la Taula Rodona sota el títol “Mesures de gestió per a la millora de les masses d’aigua”

Març de 2020  Informació pública del contracte“Estudi presència i origen d’arsènic a la massa de la Cubeta d’Abrera”.

Veure carta d’invitació: Carta oferiment contracte arsènic.docx i Veure Proposta Tècnica i Econòmic adjunts: Memòria tècnica i econòmica contracte arsènic

La data màxima de presentació d’oferta s’amplia fins el dilluns 9 de març i s’haurà de fer arribar a través dels següents mitjans:
– Per correu electrònic al correu de Secretaria de la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera, a la direcció: mcorredor@icab.cat
– Per registre d’entrada a la seu de la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera, a la seu de citat Ajuntament a la Avda. Constitució nº1 d’Abrera (CP. 08630).

6 de març de 2020  L’ACA i la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera impulsen actuacions per a millorar la qualitat de l’aqüífer. S’ha signat un conveni, amb una vigència de 3 anys. El president de la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera i el director de l’ACA durant l’acte de signatura

LLEGEIX MÉS

signatura 2

Comunicat de Premsa Cubeta d’Abrera

6 de març de 2020  54ª Reunió General Tècnica organitzada per la CUADLL amb la col·laboració de la nostra entitat: “Reptes actuals dels aqüífers del Llobregat”. Es celebrarà el proper dia 6 de març de 2020 a partir de les 10h a les Oficines del Consorci de la Zona Franca (avinguda Parc Logístic, 2-10 de Barcelona). Adjuntem Ordre del Dia.

Dia:  6 de març de 2020

Hora:  a partir de les 10h.

Lloc: Oficines del Consorci de la Zona Franca (avinguda Parc Logístic, 2-10 de Barcelona)

54ReunioReptesAqUIfersLlobregat Proposta2020_1acircular

Març de 2020  ACA i la Cubeta d’Abrera signen un Conveni de Col·laboració per impulsar actuacions per millor la qualitat de l’Aqüífer. El Director de l’ACA, Lluís Ridao, i el President de la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera, Jesús Naharro, signen un Conveni de Col·laboració amb l’objectiu de determinar l’origen de l’arsènic que està present a l’aqüífer.

Dia:  5 de març de 2020

Hora:  a les 10h.

Lloc: ATLL ETAP Llobregat Abrera, Barcelona

PROGRAMA visita laboratori_Abrera_CUACABL

13 de desembre de 2019  CONVOCATÒRIA de la Junta General Ordinària publicada al BOP, a les 12h30 en primera convocatòria i a les 13h en segona, que es celebra al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Abrera.

Dia:  13 de desembre de 2019

Hora:  12:30h (primera convocatòria) – 13:00h (segona convocatòria)

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Abrera – Plaça de la Constitució nº1

Publicació BOP 20-11-2019

9 d’octubre de 2019

RESOLUCIÓ TES/2631/2019, de 9 d’octubre, de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es fan públics els estudis previs a la planificació hidrològica, i l’esquema provisional dels temes importants al districte de conca fluvial de Catalunya, per a la revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures per al període 2022-2027. Es sotmet a un termini de 6 mesos per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents.

https://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-de-disposicions-plans-i-programes/index.html

Descarrega la resolució en pdf ResolucioTES-2631-2019_estudis previs PGDCFC-PM 2022-2027-termini presentar observacions_DOGC num. 7982-16.10.2019

27 de setembre de 2019  NOVA DATA CONVOCATÒRIA Comissió Tècnica i Junta de Govern de la Comunitat d’usuaris d’aigües de la Cubeta d’Abrera

Seguint les indicacions del President de la Junta de Govern, les reunions previstes per el dijous 19 de setembre es celebraran el divendres 27 de setembre.

Hora: 09:15h. a 10:30h – Comissió Tècnica

Hora: 10:30h a 12:00h – Junta de Govern

Lloc: Sala d’Actes de la Comunitat Minera Olesana – Carrer Alfons Sala nº 42 – Olesa de Montserrat

22 de maig de 2019  La Cubeta d’Abrera estrena un nou logotip commemoratiu del seu 10è aniversari.

Logo Cubeta d'abrera 10 anys

22 de maig de 2019  S’ha publicat al DOGC del proppassat 3 de maig, l’aprovació inicial del Pla Director d’Usos de les Vies Blaves Barcelona, el qual queda sotmès a informació pública per un període de 45 dies des de la seva publicació.

Descarrega l’arxiu Publicació DOGC aprovació inicial PDU Vies Blaves

Març 2019   EXPOSICIÓ –  AIGUA I ECONOMIA SOCIAL, 150 anys de la Comunitat Minera Olesana.

Cada vegada que obrim l’aixeta de casa, es produeix un petit miracle: en surt aigua. Darrere d’aquest gest, però, s’hi amaga un engranatge complex. A Olesa de Montserrat, qui el fa girar és una cooperativa: la Comunitat Minera Olesana. Amb una família de més de 10.000 socis i 150 anys d’experiència, la cooperativa de l’aigua treballa intensament amb una premissa clara: lluitar per oferir als olesans i olesanes una aigua amb totes les garanties de qualitat, tot practicant els valors de l’economia social.

ExposicioAigua i economia social03

Lloc: Casa de Cultura d’Olesa de Montserrat

Durada de l’esposicó: Del dia 1 al 31 de març de 2019

Descarrega l’arxiu Exposicioì Aigua i economia social invitació

14 de març de 2019 CONVOCATÒRIA Comissió Tècnica i Junta de Govern de la Comunitat d’usuaris d’aigües de la Cubeta d’Abrera

Hora: 09:15h. a 10:30h – Comissió Tècnica

Hora: 10:30h a 12:00h – Junta de Govern

Lloc: Sala d’Actes de la Comunitat Minera Olesana – Carrer Alfons Sala nº 42 – Olesa de Montserrat

14 de desembre de 2018  CONVOCATÒRIA Junta General Ordinària de la Comunitat d’usuaris d’aigües de la Cubeta d’Abrera

Es convoca als senyors usuaris a la Junta General que tindrà lloc a Abrera, a la Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1, el proper divendres 14 de desembre de 2018, a les 12h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 13h en segona convocatòria.

Hora: 12:30h. ó 13:00h

Lloc: Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament – Plaça de la Constitució, nº1

Descarrega l’arxiu: Publicacio BOPB 22-11-2018 – Descarrega l’arxiu: Convocatoria JG- 14-12-2018

Informació pública del Pla director urbanístic d’infraestructures

Informació Pública del Pla director urbanístic d’infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera, que afecta als municipis de Martorell, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Castellbisbal.

Descarrega l’arxiu DOGC informació pública.pdf

Ajornament Junta de Govern i Comissió Tècnica 25-1-2018

Degut a problemes d’agenda i logístics , a proposta del President de la Junta de Govern us informem que les reunions de Comissió Tècnica i Junta de Govern del proper dijous dia 25 de gener de 2018, queden ajornades una setmana  i es celebraran el dijous dia 1 de febrer de 2018.

Hora: 09:15h. a 10:30h – Comissió Tècnica

Hora: 10:30h a 12:00h – Junta de Govern

Lloc: Sala d’Actes de la Comunitat Minera Olesana – Carrer Alfons Sala nº 42 – Olesa de Montserrat

15 de desembre de 2017  CONVOCATÒRIA Junta General Ordinària de la Comunitat d’usuaris d’aigües de la Cubeta d’Abrera

Es convoca als senyors usuaris a la Junta General que tindrà lloc a Abrera, a la Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1, el proper divendres 15 de desembre de 2017, a les 12h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 13h en segona convocatòria,

Hora: 12:30h. ó 13:00h a 14:00h

Lloc: Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament – Plaça de la Constitució, nº1Anunci convocatòria

9 de novembre de 2017 Publicació al BOE de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Podeu descarregar la Llei de Contractes del Sector Públic aquí: ENLLAÇ

Gener 2017  Comunicació sobre la revisió i publicació del document de síntesi del Pla de Gestió del segon cicle (2016-2021) Descarrega l’arxiu Document_sintesi.pdf

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021)

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle (2016-2021), està integrada pel Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016 – 2021) i el seu Programa de mesures. El Programa de mesures s’acompanya d’un Pla econòmic-financer, de l’estudi ambiental estratègic i la declaració ambiental estratègica.

– Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 (DOGC núm. 7281 de 5.01.17

Consulta el document completDecret 1-2017 de 3 de gener_aprovació PGDCFC _ DOGC núm. 7281_5.01.17

– Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Programa de Mesures del PGDCFC per al període 2016-2021 (DOGC núm. 7281 de 5.01.17)

Consulta el document completACORD GOV-1-2017 de 3 de gener_aprovació Programa Mesures PGDCFC_DOGC núm. 7281_5.01.17

11 de desembre de 2015  Convocatòria Junta General de la Comunitat d’usuaris d’aigües de la Cubeta d’Abrera

Lloc: Sala de Plens de la seu principal del seu Ajuntament, a la Plaça de la Constitució, nº1 – Abrera

Hora: 12h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 13h en segona convocatòria

Descarrega l’arxiu: Convocatòria JG. 11-12-15

Descarrega l’arxiu: Anunci AG DOGC

28 de maig de 2015 – El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i les Comunitats d’Usuaris
53º REUNIÓ GENERAL TÈCNICA – Museu Molí Paperer de Capellades

Lloc: Museu Molí Paperer – C/ Pau Casals 10 – Capellades

Confirmar assistència: info@cuadll.org – Tel. 93 379 32 16

Com arribar: www.mmp-capellades.net/cat/informacions-practiques.html

Descarrega l’arxiu:  Jornada-Pla-de-Gestio