Cubeta-d-Abrera

Gràfica evolució piezomètrica i cabal

Gràfica evolució piezomètrica i cabal

Evolució piezòmetrica i cabal del riu