Cubeta-d-Abrera

Gràfica precipitació i nivells piezomètrics

Gràfica precipitació i nivells piezomètrics

Evolució Pluviometria, conductivitat del riu i de l’aqüífer i cabal del riu.