Cubeta-d-Abrera

Gràfica evolució piezomètrica i cabal