Cubeta-d-Abrera

Qui sóm

La Comunitat d’usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera és una corporació de dret públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua que té per objecte la protecció i preservació de les aigües dins el seu àmbit de competència. Està format per tots aquells usuaris que tenen dret a l’aprofitament d’aigües subterrànies i que estan degudament inscrits al registre o al catàleg d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La Cubeta d’Abrera va queda constituïda formalment el dia 29 de gener de 2009 quan el consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en va aprovar els seus estatuts.